Selecteer een pagina

Onze oplossing

Bij Finventory geloven we dat kredietverlening op basis van voorraden zal groeien en een vaste positie binnen werkkapitaal financiering zal blijven innemen. Banken zijn echter nog steeds terughoudend met het verstrekken van dit type lening, omdat ze niet over de juiste hulpmiddelen beschikken om de voorraad die dient als onderpand in kaart te brengen, te analyseren en te bewaken en om de waarde ervan te bepalen. Finventory heeft nu een oplossing voor dit probleem bedacht in de vorm van een platform voor monitoring, risicobeheer en collateral management.

Onze diensten

Risk management en analyse 

Volledig begrijpen van uw onderpand

Dagelijks verzamelt Finventory voorraadgegevens uit het Enterprise Resource Planning (ERP) en het Warehouse Management Systeem (WMS) van de kredietnemer. Met deze gegevens wordt uw dashboard met het overzicht van de risico indicatoren geactualiseerd. Dit stelt u in staat om tijdig en accuraat inzicht in de risico’s en de waarde van het onderpand van de kredietportefeuille te krijgen. We gebruiken niet uitsluitend gegevens over de voorraad, maar ook gerelateerde data als omzet, uitstaande facturen en winstmarge.


Audit en inspectie

Verifiëren van uw onderpand

Periodiek voeren we audits uit in de magazijnen van de kredietnemer en haar IT systemen om zekerheid te krijgen over de fysieke aanwezigheid van de voorraad, de betrouwbaarheid van de ontvangen data en de robuustheid van de processen in de magazijnen en administratie. De planning van de audits wordt mede op basis van risico indicatoren opgezet. Om de transparantie te waarborgen zijn de auditplanning, -dossiers en de -rapporten te benaderen via een gepersonaliseerde web interface.


Collateral management

Beschermen van uw onderpand

Finventory kan optreden als derde pandhouder voor de financier en verzorgt de verpanding van de voorraad voor zowel de kredietnemer als de kredietgever. Wat betreft de verpanding van de goederen die als onderpand dienen, verzorgen we de operationele en juridische inrichting, rekening houdend met het juridisch kader van het land waar de voorraad gevestigd is. We ondernemen actie wanneer dat nodig is  en coördineren bijvoorbeeld een ordentelijke liquidatie of liquidatie van de assets en beschermen het onderpand in geval van faillissement.

De eerste stap is het verzamelen en verwerken van voorraadgegevens uit ERP- en warehousemanagement systemen in een gestructureerde database. Finventory kan zowel verschillende typen bestanden verwerken als verschillende soorten gegevens. Ons platform is gebruiksvriendelijk, gegevens kunnen indien nodig op dagbasis worden geïmporteerd. Finventory streeft naar een minimale impact op de IT-infrastructuur van de kredietnemer en zal zelf voor de transformatie van door de kredietnemer ondersteunde gegevens naar de Finventory database zorgen.

Na verwerking van de gegevens worden deze vertaald in relevante informatie over risicofactoren zoals veroudering van de voorraad, bederfelijkheid, seizoenseffecten, omzetvoorspellingen, verkoopmarges, onbetaalde producten, enzovoort. Het belangrijkste is dat alle producten in categorieën worden ingedeeld op basis van de wereldwijd erkende Global Product Classification (GPC). Dit zorgt er voor dat er gegevens ook geaggregeerd en geanalyseerd kunnen worden over een portefeuille van voorraadfinancieringen.

Er wordt een bevoorschottingsbedrag berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende inherente risico’s en met variabele bevoorschottingspercentages die afhangen van risicoparameters. Factoren als eigendomsvoorbehoud en uitsluiting van niet toegestane producten worden ook ondersteund.

Het platform dient als een analyse- en monitoringtool voor zowel de bank als de kredietnemer. Het biedt functies zoals het monitoren van Key Risk Indicatoren en lening-convenanten, waardoor gebruikers gedetailleerde risicoanalyses kunnen maken en de evolutie van verschillende risicofactoren over tijd kunnen analyseren. Het indelen van producten in uniforme categorieën stelt gebruikers in staat om gegevens op verschillende detailniveaus qua productcategorieën te analyseren. Op het niveau van de kredietportefeuille helpt het om verstandige vergelijkingen te maken tussen verschillende kredietnemers in termen van kredietrisico en bevoorschotting en om het risico van de gehele portefeuille te monitoren.

De ontwikkeling en verbetering van ons platform is een continu proces. Ondersteuning van nieuwe typen  risico’s zullen worden toegevoegd, met behulp van steeds slimmere algoritmen om bijvoorbeeld liquidatiewaarderingen en omzetresultaten nauwkeuriger te voorspellen. Onze visie voor de toekomst is een platform dat zal evolueren naar een settlement platform, waarbij uiteindelijk de goederenstroom zal worden afgestemd op de geldstroom binnen de volledige supply chain keten en verschillende typen eigendomsmodellen zullen worden ondersteund. Ons platform stelt financiële instellingen in staat settlement diensten aan te bieden waarbij kopers, leveranciers en financiers hun rol binnen de supply chain cyclus kunnen optimaliseren.

Finventory

Rietschotten 1
4751 XN Oud Gastel
Nederland

+31 (0) 165 763 060
info@finventory21.com

Finventory België

Diamantstraat 10
2200 Herentals
België

Contact

Wij zijn lid van: 

Commercial Finance Association